Tilan säännöt

From Hackerspaces in Finland
Jump to: navigation, search

Tämä on vanha hahmotelma, Helsinki Hacklabillä on käytössä säännöt josta voi ottaa mallia.

Hahmotelmaa hacklabien tilan säännöiksi (kirjoittaja Elmom Helsinki Hacklabistä)

Jokaiselle nimetyllä tilalla on vastuuhenkilöt, jotka valvovat että tilassa toimitaan järkevästi. He laittavat muutaman helpon säännön näkyville, opastavat uusia käyttäjiä, sekä tarvittaessa pyytävät käyttäjiä siivoamaan tai itse siivoavat. Vastuuhenkilöiden ohjeita toteltava ehdottomasti.

Vastuuhenkilöt hyväksyy virallisesti kokous. Vastuuhenkilön estyessä hallitus nimittää uuden vastuuhenkilön. Tilan yhteisistä säännöistä sovitaan kokouksessa.


Yksityinen ja yhteinen omaisuus tilassa

Yksityinen omaisuus täytyy merkitä selvästi nimellä jätettäessä pidemmäksi aikaa valvomatta. Jäsenille voidaan tarjota lukollista lokeroa. Myös kaikille avoimet nimelliset pienet lokerikot ilman lukkoa olisi hyvä.

Kaikki omaisuus joka ei ole yksityistä omaisuutta on yhdistyksen omaisuutta ja siis kaikkien jäsenten käytettävissä. Vähintään puoli vuotta koskemattomana ollut omaisuus oletetaan olevan lahjoitettu yhdistykselle. Erityisen arvokkaiden esineiden kohdalla velvoitetaan kertomaan julkisesti oletetusta lahjoituksesta ennen ottamista yhteiseen käyttöön, jotta vanha omistaja voi vaatia halutessaan omaisuutensa takaisin. Lukollisen lokeron avaaminen ilman omistajan lupaa vaatii lisäksi hallituksen päätöksen.

Keittiö

Metallityöpaja

  • Ovi kiinni aina
  • Lakaisu käytön jälkeen
  • Sähköt pois pääkytkimestä kun ei käytössä

Elektroniikka ja hienomekaniikka

  • Käyttämättömät työpisteet tyhjiä
  • Virrat pois laitteista (työpisteen omasta pääkytkimestä)