Esittely Vanha

From Hackerspaces in Finland
Jump to: navigation, search

Tämä teksti on työn alla! Se on myös turhan akateemisen kuiva. Paljon maanläheisempi esittely on tekeillä

Mitä

Fyysinen ja virtuaalinen tila, joka on lähtökohtaisesti avoin kaikille, tarkoituksena jakaa työkaluja, materiaaleja (erityisesti kierrätettyjä) ja tietotaitoa. Esimerkiksi perus puu- ja metallityöstövälineitä, ompelutarvikkeita, elektroniikkatyökaluja, pyörähuoltovälineitä ja kaikkea muuta mahdollista tieteen, taiteen ja teknologian alueella. Toisin sanoen sosiaalinen ja autonominen tee-se-itse työpaja. Kansainvälinen yleisnimitys on "hackerspace", eli hakkeritila. Tässä hakkeri edustaa hakkerietiikkaa ja -kulttuuria (sisältää siis paljon muutakin kuin tietoverkko-osaamista), luovuutta ja avoimuutta. Wikipedian artikkeli: Hackerspace. Katso myös Wall Street Journalin hieman bisneshenkisempi artikkeli alan kehityksesta USA:ssa, "Tinkering Makes Comeback Amid Crisis".

Lista kiinnostuneista Jäsenistä: Lue mitä me henkilökohtaisesti haluamme HakLabistä ja mistä olemme kiinnostuneita.

Listaa tekemisen lajeista, eli esimerkkejä luovista harrastuksista jotka ainakin sopivat yhteisölliseen työpajaan.

Katso myös Tilan hankinta, jossa on alustava lista siitä mitä tällainen tila voisi sisältää.

Minkälaisia projekteja olemme kaavailleet.

Vaihtoehtoisia kuvauksia: TODO

Politiikka/Ideologia

Helsinki HakLab tulee olemaan poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yhdistys. Tässä vielä tarkempi selonteko asiasta.

Yhteiskunnallinen merkitys

Henkilökohtainen näkemykseni (Elmo Mäntynen): Todellakin, häckläb on paljon muutakin kuin työpaja. Juurikin työpajoja löytyy kyllä suomesta, mutta niiden käyttö on rajoitettua, esim. autotalli, yliopiston tilat, yritykset. Minun omat projektini kyllä vaativat tilalta enemmän kuin pystyn itse lähiaikoina tai koskaan kustantamaan, mutta oleellisempaa on, että kuka tahnsa voi potentiaalisesti käyttää tilaa minun lisäkseni. Tämä on ikävä kyllä ennenkuulumatonta täälläpäin! Yliopistoissa ym. kehitetään kaikenlaista mielenkiintoista, mutta aika laboratoriosta käyttäjälle on pitkä. Toisaalta yrityksissä kehitetään vain sellaista mikä on rahallisesti kannattavaa. HakLabit ovat vähän niinkuin tieteen, taiteen ja teknologian kolmas sektori. HakLab auttaa hyödyntämään sitä valtavaa potentiaalia joka jää yliopistoilta ja yrityksiltä käyttämättä. Se antaa myös mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja ideoiden toteuttamiseen sellaisille joilta ei yliopisto-opiskelun tai rahallisesti kannattavan yritystoiminnan vaatimukset luonnistu. (Itse lukeuden juuri tällaisiin. Minulla on vaikeuksia suorittaa itsessään mielenkiinnottomia laskuharjoituksia, jotka ovat kuitenkin hyvin oleellisia mielenkiintoisen asian oppimisen kannalta yliopistotasolla. Toisaalta minulla on ollut jo pitkään lähes toimintavalmis kassajärjestelmä, joka olisi tarkoitus ottaa käyttöön aivan kohta uudessa luomuputiikissa, mutta en ole vähään aikaan saanut mitään aikaiseksi sillä saralla.) -- Elmo Mäntynen

Yrittämisen edistäminen

Toisaalta HakLab voi monella tapaa edistää yrittämistä: Ensinnäkin se toimii ideapajana josta syntyy varmasti myös kaupallisesti kannattavia ideoita. Toisaalta se tarjoaa tilat ja työkalut ideoiden toteuttamiseen ilman merkittävää alkusijoitusta, joten kynnys kokeilla yritysideaansa ja kykyjään on paljon matalampi. Yrityksen saatua tuulta alleen voi kerätyn kokemuksen turvin harkita laajentamista ja halutessaan on paljon paremmat mahdollisuudet saada sijoitusrahaa tarvitsematta "myydä sieluaan".

Esimerkkejä maailmalta

  • RepRap (reprap.org): 3D-printteri joka voi kopioida itsensä, lupaa mm. merkittävää mullistusta siihen miten ja missä jokapäiväiset tarvikkeemme valmistetaan.
    • Kehitys alkoi yliopistossa, mutta nykyään yhtä tärkeää mutta oleellisesti erilaista tutkimusta tehdään myös lukemattomissa harrastelijalaboratorioissa (t.s. häckläb, hackerspace) ja useissa reprapin ympärille perustetuissa yrityksissä. Esimerkiksi Makerbot.com (joka kilpailee jopa kalliimpien 3D-printterien valmistajien kanssa) syntyi ymmärtääkseni NYCResistor nimisen HakLabin suojissa.

Yleissivistävä ja tasa-arvoistava merkitys

Nykyään kuluttaja on teknologiaan liittyen jokseenkin isojen yritysten armoilla. Hän tekee ostopäätöksensä hyvin vajavaisten tietojen perusteella (mainokset). On paljon esimerkkejä valmistajista jotka suoranaisesti huijaavat kuluttajia; yrittävät sitoa kuluttajan ostamaan tarkoituksella rajoitetun laitteen välttämättömät lisäosat tai huoltopalvelut samaiselta valmistajalta (eng. vendor lockin), hyvänä esimerkkinä tuolostimien mustepatruunat. Toisaalta, monia yleisiä vikoja pystyy korjaamaan itse ja on olemassa jo paljon niin sanottuja vapaan lähdekoodin laitteita, joita voi itse rakentaa ja jotka monilta osin pärjäävät oikein hyvin massatuotetuille tuotteille sekä ovat tietenkin helppo huoltaa ja korjata. Kaikki tällainen parantaisi kuluttajan asemaa, tekisi teknologiasta tasa-arvoisempaa ja lopulta lisäisi myös terveellistä kilpailua. Tällainen kehitys voisi vähentää myös turhien ja lyhytikäisten tuotteiden (vrt. turhake) kysyntää ja näin ollen luonnon kuormitusta, sillä tuotteiden elinikä pitenisi ja toisaalta sellaista minkä on itse rakentanut arvostaa aivan eri tavalla kuin esimerkiksi palkalla ostettua viihde-elektroniikkaa.


Tällaisella sosiaalisella ja autonomisella työpajalla on siis potentiaalisesti todella suuri yhteiskunnallinen merkitys.