Organisaatiotyyppi

From Hackerspaces in Finland
Jump to: navigation, search

Helsinki Hacklab ry

Rekisteröity yhdistys, oikeuskelpoinen, eli voi omistaa omaisuutta, tehdä sopimuksia ja laatia esim. hakemuksia tai anomuksia. Myös esim. yritykset voivat helpommin antaa lahjoituksia.


Päätöksenteko tilan ja omaisuuden suhteen

Tilojen käyttösäännöistä ja korvauksista päättää hallitus.


Tekijä: Elmo

Tämä sisältää myös hallituksen valitsemisen yhdistyslain vaatimalla tavalla.

Itse tilan säännöistä erillisellä sivulla.

Päätöksenteko tilan sisällä voisi toimia näin: "Jos tilassa on vaikka keittiö, niin keittiön ylläpidosta ja säännöistä vastaavat sellaiset joita se kiinnostaa. Eli periaatteessa työryhmä, jonka jäseniä ovat ne joilla on mielipide ja jotka luulevat pystyvänsä pitämään huolen siitä, että keittiö pysyy siistinä. Esim. perustettaessa he tekevät luonnoksen säännöistä, jotka ovat voimassa kunnes joku haluaa niitä muuttaa ja on valmis ottamaan vastuuta."

Tässä työryhmä tarkoittaa listaa henkilöistä jotka ovat valmiita tarvittaessa muistuttamaan käyttäjiä siitä miten tilassa kannattaa toimia jotta kaikki viihtyisivät. Keittiö itsessään ei välttämättä tarvitse työryhmää, se on vain esimerkki. Kuitenkin jos tilassa on järeitä työkaluja, ne ainakin tarvitsevat jonkun ottamaan erityisesti vastuuta. Tämä voi kuulostaa byrokraattiselta, mutta mahdollistaa sen, että asioista päättävät ne joilla on mielipide ja jotka ovat aktiivisia. Nopeiden väliaikaisten päätösten teko onnistuu myös ilman etukäteen valittua hallitusta tai diktaattoria. Tällaisiin työryhmiin voi liittyä kuka tahansa tilan käyttäjä. Myös projektiluontoisia (jotka eivät liity tiettyyn rajattuun tilaan tai työkaluihin) työryhmiä voi perustaa. He tekevät luonnoksen jostain kaikkia koskevasta asiasta, ja kun luonnos on esitetty kaikille, on ryhmällä mandaatti toteuttaa asia ellei esiinny muutosehdotuksia.

Itse keskustelu ja päätöksenteko ryhmissä voisi toimia konsensusperiaatteella. Mitä isompi ryhmä, sitä vaativampaa se on, eli aina pitää olla mahdollisuus äänestää isommassa ryhmässä (voisi vaatia vaikka 3/4 enemmistöä). Jos työryhmän muodostaminen ei onnistu, luonnos herättää paljon eriäviä mielipiteitä tai asia muuten vaan herättää paljon keskustelua, voi konsensusta yrittää soveltaa myös isommassa yleisessä kokouksessa, jossa myös tarvittaessa voisi äänestää. Tällä tavalla myös yhdistyksen virallinen hallitus ja puheenjohtaja pitäisi valita. Viimeisenä turvaverkkona voisi hallituksella olla valta pysäyttää tilan käyttö väliaikaisesti painavasta syystä (tilan turvallisuus tai toiminnan jatkuvuus vaarassa).


Osuuskunta

Tämä voisi olla hyvä pohja sitten kun toiminta on laajentunut ja yhteisölliset työpajat ovat saavuttamassa samanlaista asemaa kuin esim. kyläkirjastot ja nuorisotalot. Toisaalta Yhteisökylässä toimiva paja (RepLab) todennäköisesti toimisi osuuskunnan tavoin, varsinkin jos kylän muutkin toiminnot ovat osuuskunnan alaisia.

Tämä malli sopisi hyvin myös jäsenten valmistamien tuotteiden myyntiin, sekä kalliimpien materiaalien hankkimiseen. -- elmom

Kommentit: Ei ole mielestäni järkevää muuttaa toimintaa kaupalliseksi missään vaiheessa! --Kimi 11:21, 25 December 2009 (UTC)